Aanbod

Brainspotting

Brainspotting is een weinig-verbale brein-lichaam therapievorm die gericht is op het identificeren en verwerken van trauma, stress en andere emotionele blokkades. Door middel van het richten van de ogen op specifieke 'brainspots', wordt toegang verkregen tot het onbewuste en kunnen diepgewortelde emotionele en lichamelijke spanningen worden losgelaten, resulterend in herstel en groei. Brainspotting is laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt.

(uit website Sven Janssens, huisarts en brainspottherapeut)

EBW

Experiential Bodywork is geïntegreerd lichaamswerk. Het is een recente en wetenschappelijke behandelmethode om te werken rond trauma, spanning en pijn. Door langdurige stress of pijn ontstaan er verkrampingen en blokkades. Gespannen zones worden door EBW op een zachte manier losgemaakt. Als EBW-therapeut help ik de cliënt om zijn/haar lichaam terug van binnenuit te ervaren en te begrijpen.

EMDR

EMDR is voor mij een mogelijk onderdeel van een traject psychotherapie. Bij de intake kijken we samen of EMDR voor jou de meest aangewezen methode is.

'Eye Movement Desensitization and Reprocessing’ is een methode om de negatieve emotie weg te halen van trauma en angst. Het is een techniek waarbij informatie van je traumanetwerk (trauma in uw herinneringen en lichaamscellen) naar je gezond aanpassingssysteem wordt gebracht. Er wordt door je hersenen een nieuwe connectie gelegd. Om dit teweeg te brengen, gebruik ik bilaterale stimulatie d.m.v. ‘oogbewegingen’ of een EMDR-toestelletje dat je in je handen houdt.

Met deze techniek werk ik naar verwerking toe zonder te hertraumatiseren, zonder over details te moeten praten, zonder veel verhaal. EMDR kan zowel ingezet worden bij ‘complex trauma’ (bijv. seksueel misbruik) als bij angsten, gebrek aan zelfvertrouwen, …

Gestalttherapie

Het gewaar zijn, zowel over je gedachten, gevoelens, je lichaam als over contact.
We werken aan connectie met de ander vanuit verbinding met onszelf.

Gewichtscoach

'Wat wil je niet meer ?'

maar vooral...

'Wat wil je wel ?'

Geen dieetvoorschriften maar wel (terug) leren intunen op de signalen van je lichaam. Dat is waar ik je kan bij helpen.

Gezinstherapie

Bij gezinstherapie wordt er naar heel het sysyteem gekeken en vooral geluisterd. Het gaat niet om één persoon maar over alle personen in het gezin. Dus een moeder met een zoon of dochter, vaders, broers, zussen, adoptiekinderen, nieuw samengestelde gezinnen, ... Welkom.

Relatietherapie

Liefde is… meer dan een gevoel. Het is een actie. Het is een keuze.

Bij een eerste gesprek zijn beide partners aanwezig.
Daarna kunnen eventueel individuele sessie(s) plaatsvinden om vervolgens de therapie verder te zetten met de 2 partners samen.

Systemisch kijken

Jouw totale systeem wordt bekeken en vooral de onderliggende dynamieken: bijv. geven en nemen, vasthouden en loslaten,…

Familie-en organisatieopstellingen zijn het meest bekend binnen het systemisch werk.


Systemisch werken gaat er van uit dat iedereen beïnvloed wordt door het systeem, de groep, waarin hij leeft of deel van uitmaakt. Het eerste systeem waarin je terecht komt is je gezin en familie. Systemisch werken is een manier om inzichten te krijgen in jouw plek in dat systeem, team, werk,… en je verhoudingen met anderen vanuit die plek. Het leert ons waar belemmeringen zitten en waarom we vervallen in steeds hetzelfde – onbewuste – gedrag.


De ‘3 wetten van Hellinger’ zijn een belangrijk onderdeel van het systemisch kijken.
In elk systeem zijn steeds 3 wetten van tel:

     1. De balans van geven en nemen.
     2. Ieder feit en individu heeft een plek binnen een systeem.
     3. Er is steeds een ordening, een hiërarchie.

Je kan al voorstellen dat hier veel verstrikkingen in mogelijk zijn.

Bijvoorbeeld:

      1.  Teveel geven of redder willen zijn, daarmee hou je de ander klein.

      2. Mensen of feiten die verzwegen worden, hebben een invloed op al de individuen van het systeem.

      3. Een kind dat de plaats inneemt van een ouder, heeft gevolgen voor alle partijen.


Hoe werkt een opstelling in groep ?

‘Tijdens een constellatie stelt de persoon groepsleden, die hemzelf en zijn familieleden of collega’s vertegenwoordigen,
in de ruimte op zoals hij hen in relatie tot elkaar beleeft. Dan komt de opstelling tot leven als een tableau-vivant:
de onderlinge verhoudingen en verstoringen in het systeem worden zichtbaar en voelbaar.

Vervolgens wordt gezocht naar een passende herordening waarin ieders plek en lot wordt erkend (…)’

(uit het boek ‘Vonken van verlangen: systemisch werk, perspectief en praktijk’ Wibe Veenbaas & Joke Goudswaard p.17)


In een groep van ongeveer 15 personen zijn de meeste aanwezigen representanten. 4 tot 5 personen doen die dag een opstelling. Na een paar inleidende zinnen van de opsteller, wordt de constellatie door de begeleider gestart.
De opsteller krijgt op een andere manier informatie dan enkel weten en praten over. Dit leidt tot inzichten en oplossingen.

Transpersonal coaching

Transpersonal coachen is een begeleidingsvorm waarin we bewust worden van ons overlevingssystemen.
De zoektocht naar authenticiteit staat centraal. Door middel van Transpersonal tools gaan we op zoek naar een nieuwe manier van kijken, reageren en effectief beslissingen nemen. Als Transpersonal coach help ik je achteruit kijken maar vooral voorwaarts stappen zetten.


Bij Transpersonal coachen werken we met de metafoor van de rups en de vlinder,
die staan voor het kind en de volwassene in ons.


Als rups eten we, slikken we en het is nooit genoeg.


In onze cocon kunnen we lang vertoeven.
Het is er veilig maar ook saai en donker.
Je hebt er veel tijd om te piekeren.

Het is ook een plek van vasthouden aan woede, frustratie, pijn, angst en twijfel.

‘Angst zoekt zekerheid en sluit alle deuren.’

 

En dan is er het uitbreken, loskomen, loslaten, vlinder worden...

‘Je vleugels uitstrekken en uitvliegen.’


Die twee tegengestelde krachten ‘ik wil in mijn cocon blijven’ en ‘ik wil in een vlinder veranderen’ zijn heftig.
Als therapeut kan ik jou begeleiden in dit proces.

Therapie aan huis

Voor minder mobiele mensen of cliënten met een chronische ziekte kom ik als therapeut aan huis. (Let wel: enkel binnen een perimeter van 5 km)